Saturday, October 30, 2010

ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಡೆ 22 ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ.......

ಪೀ ಪೀ................... ಡುಂ ಡುಂ.......................
ಪೀ ಪೀ................... ಡುಂ ಡುಂ.......................
ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ.........................
ಕಾಡುತಿದೆ ಕನಸುಗಳ ಸುಖ ಜೀವನ..................
ನಾಳೆಯಾಯ್ತು ಶೊಬಾನ ಮುಗೀತು.................
ಆಪೀಸಿಗೆ ಹೊಗಲು ಮನಸಿಲ್ಲ..........................
ಅಂದು ಅದು ಅವಳ ತುಂಟ ನಗೆ......................
ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ಜೀವನದ ಕನಸೆನಗೆ............
ಅವಳೀಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ! ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ೯೦ ಯಷ್ಟೆ..........................
ಅದೇನೊ ಅವಳ ವ್ರುತ ಪೂಜೆಗಳು ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು
ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೇಬು ಹರಿದಿತ್ತು................
ಹೊರಟಾಗ ಚೀಟಿಯ ಕಂತೆ !ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ......
ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಒಣಗಿದ..................... ಮುತ್ತಷ್ಟೆ!
ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲು ನನಗೆ ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆ......
ದಿನ ಉರುಳಿದಾಗ ಅವಳೀಗೆ...೩ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು
ನನಗಂತು ಉರುಳಿದ ದಿನಗಳೇ ಸಾಕೆನಿಸಿತ್ತು...
ಕರ್ಮಓ ..ಪುಣ್ಯವೋ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ನನಗೆ.....
ಅವಳಿ ಜವಳಿಯ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಗಲಿ ಬಿಲಿಯಾಗಿತ್ತು..
ಒಂದು. ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ... ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮಾಡಿತ್ತು..
ಒಂದು ಎರಡರ ಮದ್ಯೆ....... ಮೊದಲ ದಿನ ನೆನಪಾಯಿತು..
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ...ಆಟದ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಸಾಲದು
ಅಪೀಸಿಗೆ ಎಂದೂ ಲೇಟಾಗಿ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದೆ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ೩೦ ತ್ತರಂದು ... ಕಿರು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಜಾರ್
ಹಾಲು ಪೆಪರಿನವರದೇ ಬೇಜಾರ್.........................
ಅಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ನನ್ನವಳ ನಗು ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತ
ಇಂದು ಮೊದಲು ಅವಳ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಕೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ!
ಅಂದು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಲು
ಬೇಡ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆ............................
ಇಂದು ತವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ......................
ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.......................................
ಅಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕೆನ್ನೆಗೆರಡು ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ...
ಇಂದು ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತಾಳೋ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ...................
ಅಂದು ಪೀ ಪೀ. ಡುಂ ಡುಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ .... ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದೆ...
ಇಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಭಯ!
ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎತ್ತಣ ಸಂಬಂದವಯ್ಯ........................
ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣು ಒರೆಸಿದಾಗ..........................................
ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿದ್ದೆ..............................................................
ಮೈ ಬೆವರಿತ್ತು.....ತುಟಿ ಒಣಗಿತ್ತು..
ಕಂಡಿದ್ದು ಕನಸು ಎಂದರಿತಾಗ.... ತಡೆಯಲಾಗದ ನಗು..........
ದೆವ್ವದ ಕನಸು ಕಂಡಾಗಲೋ ಇಷ್ಟು ಬೆವರಿಲ್ಲ....................
ಅಪ್ಪನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ..... ಬೆವರಲು ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ............
ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿತು........
ಮದುವೆ ಮಾಡು ಎಂದಿದ್ದೆ................
ಕನಸಿನ ನಂತರ..... ಮಾತು ಹಿಂತೆಗೆದೆ........

ಈಗ ಕನಸು ಕಾಣದ ರೀತಿ ತಾಯತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.....
ಅಪ್ಪನಾಗಿ ೨೨ ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕನಸು ೭೨ ರ ವರೆಗೋ ಮರೆಯಲಾಗದು...
.

Friday, October 22, 2010

ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ..............

ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಕೆದ ಚಾವಡಿಗ್ ಅಲೆ ಜೋಕುಲೆನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಿಂಗಾರ '''''''''
ಅಂದ್! ಉಂದೆ ಮೇ ತಿಂಗೋಲುದ 29,30 ಗು ನಡತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ ???
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉದಯ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೆರೆನ ಮುಂಚೂನಿಡ್ ನಡತಿನ ತುಳುವ ವೈಭವ ಪನ್ಪಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳುನಾಡ ಬಾಕ್ಯರ್ ಕಂಡೋದು ಬೆನ್ನಿದ ನಲಿಕೆದ ಲಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರುದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡತಂಡ್ ..
ಜಿಂಜಿ ಉಡಲಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇ ನಡತಿನ ಸಮಾರಂಭ ಸಮಯೂಚಿತವಾದ್ ಸುಶ್ರೂವ್ಯವಾದ್ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದೊಗು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಡ್ ,,,,,,
ಸಮಾರಂಭದ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ
ಶನಿವಾರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮುಗಲ್ ಜಿಂಜಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೇರ್ ಜೋಕುಲೆನ ನಲಿಕೆದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಕುಲ್ಲಿನ ನರಮಾನಿ ಲಕ್ಕರೆ ಮನಸಾವಂದಿನ ಲೋಕೊಗು ಎತ್ತಾಂಡ್......
ಬೆದ್ರ ಕಲಾವಿದೆರ್ನ ಬುದ್ದಿ ಬುಡಯೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೊಡರ್ ತೂಪಂಡ್...
ಐತಾರದ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಬಾಷಣ ತುಳು ಸಂಕುಲೋಗು ಮಾಜಂಡಿ ಪುದರ್ ಕನಥಂಡ್..
ಬಾಷಣದ ವಿಷಯ..
೧) ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಏಳಿಗೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ!
೨) ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆ !
೩) ೮ ನೇ ಪರಿಚ್ಚೆದೋಡು ತುಳು
೪) ೬ ನೆ ತರಗತಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅದ್ಯಯನ
ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಬಾಷಣವಾಂಡ್....
ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಮೊನೆದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲೆನ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ನೃತ್ಯ ...
ಅಂಚೆನೆ ಕಂಸ ವಧೆ ಯಕ್ಷಗಾನ...ಮನ ರಂಜಿಸಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರ ...
ಏಪೊಗುಲ ಮಾಜಂದಿ www. atildakone.com ದಕ್ಲೆನ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ...
ಸೇರಂಗ್ ದ ಮಹಿಮೆ ...ಜನಪದ ಕುಣಿತ ....ತಾಕತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ...ಕರಿಯಜ್ಜೆರ್ನ ಕಥೆ ..
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.... ದೇವೆರೇ ನಂಬರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ....
ಕಲಾವಿದೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕಲೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮರ್ಲ್ ಮಂತೆರ್ ಆ ಮರ್ಲ್ ಡು ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲುದಿನವುಲೇ ಲಾಗೆರೆ ಶುರು ಮಂತ ....ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಯರ್ ಕದೆಲ್೦ಡ ದಾನ್ನ ....
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಮರಪ್ಪಂದಿ ಪೆರ್ಮೆ ....
ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಬ್ಬರದ ತುಳು ಸಮ್ಮೆಲೋನೋಗು ಎನ್ನ ಭಾವಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ...
ಪ್ರತೀ ತುಳುವ ಕಡಲ ಜೂಕುಲುಲಾ ದುಂಬುಗು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸಮಾರಂಬೊಗು ಭಾಗಿಯಾವೋಡು ಪಂದ್ ನಟ್ಟುನ....

ನಿಕ್ಲೇನ ವಿಶ್ವಾಸಿ ,
ಲೋಕು ಕುಡ್ಲ.......